Informatie voor verwijzers

Aanmelden voor het onderzoek is niet meer mogelijk

Wilt u patienten aanmelden voor de intensieve traumabehandeling zoals deze in de IMPACT studie werd onderzocht, dan kunt u contact opnemen met het Leids Universitair Behandel- en Expertisecentrum (LUBEC), email-adres: lubec@fsw.leidenuniv.nl of telefoonnummer 071-5274063

Wie kan er meedoen?

Patiënten die aan alle van de volgende criteria voldoen, kunnen deelnemen:

  • Leeftijd achttien jaar of ouder
  • Meervoudige traumatische ervaringen op het gebied van seksueel/fysiek misbruik door een primaire verzorger of door een persoon in een machtspositie vóór het achttiende jaar als indexgebeurtenis
  • Diagnose PTSS volgens DSM-5, inclusief tenminste één specifieke, concrete herinnering aan deze traumatische gebeurtenissen
  • Ernst van de symptomen: CAPS-score ≥ 26
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om de behandeling en onderzoeksprocedures te kunnen begrijpen

Wie kan er niet meedoen?

Patiënten die aan alle van de volgende criteria voldoen, kunnen deelnemen:

  • Leeftijd achttien jaar of ouder
  • Meervoudige traumatische ervaringen op het gebied van seksueel/fysiek misbruik door een primaire verzorger of door een persoon in een machtspositie vóór het achttiende jaar als indexgebeurtenis
  • Diagnose PTSS volgens DSM-5, inclusief tenminste één specifieke, concrete herinnering aan deze traumatische gebeurtenissen
  • Ernst van de symptomen: CAPS-score ≥ 26
  • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om de behandeling en onderzoeksprocedures te kunnen begrijpen

Copyright Impact Studie 2021