In- en exclusiecriteria


Patiënten die aan alle van de volgende criteria voldoen, kunnen deelnemen:

 • Leeftijd achttien jaar of ouder
 • Meervoudige traumatische ervaringen op het gebied van seksueel/fysiek misbruik door een primaire verzorger of door een persoon in een machtspositie vóór het achttiende jaar als indexgebeurtenis
 • Diagnose PTSS volgens DSM-5, inclusief tenminste één specifieke, concrete herinnering aan deze traumatische gebeurtenissen
 • Ernst van de symptomen: CAPS-score ≥ 26
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal om de behandeling en onderzoeksprocedures te kunnen begrijpen

Patiënten komen niet in aanmerking voor deelname als ze voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Lopende asiel- of verblijfsprocedure
 • Betrokkenheid bij een lopende schadevergoedingszaak
 • Zwangerschap
 • Het vertonen van ernstig, niet-suïcidaal, zelfbeschadigend gedrag gedurende de laatste drie maanden waarbij behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk was
 • Ernstige suïcidaliteit gedurende de laatste drie maanden: een suïcidepoging of suïcidale gedachten met serieuze intentie om dood te gaan, zich uitend in een specifiek suïcideplan en voorbereidend gedrag
 • Stoornis in het gebruik van middelen gespecificeerd als ‘ernstig’ volgens de DSM-5 gedurende de laatste 3 maanden
 • Cognitieve beperkingen (geschat IQ < 70)
 • Wijzigingen in psychofarmaca in de twee maanden voorafgaand aan inclusie
 • Lopende psychologische behandeling