Over het onderzoek


Exposure-therapie is wereldwijd de meest gebruikte psychologische behandelvorm bij PTSS. Ondanks het feit dat we weten dat exposure-therapie goed werkt, weten we nog niet welke vorm van exposure-therapie het beste werkt bij mensen met PTSS als gevolg van kindermishandeling en/of seksueel misbruik. Daarom vergelijken we in dit onderzoek drie vormen van exposure-therapie: standaard, intensief en gefaseerd. In totaal zoeken we voor het onderzoek 150 deelnemers.

Wat houdt de behandeling in


We onderzoeken drie vormen van exposure-therapie: standaard, intensief en gefaseerd. Deelnemers aan het onderzoek worden via loting verdeeld over drie groepen: een groep die de standaard exposure-therapie krijgt, een groep die de intensieve vorm krijgt en een groep die de gefaseerde vorm krijgt. (U kunt dus niet zelf kiezen welke vorm van exposure-therapie u krijgt. Wat de verschillende vormen van exposure-therapie inhouden, leest u hieronder.

Standaard exposure-therapie

16 behandelingen in 16 weken

Hierbij krijgt u één keer per week een behandelafspraak van 90 minuten. Bij de eerste afspraak legt uw therapeut u uit hoe exposure-therapie werkt. U maakt samen een overzicht van traumatische herinneringen die voor u belangrijk zijn. Daarna oefent u met de herinneringen en situaties die u samen hebt uitgekozen.

Intensieve exposure-therapie

12 afspraken in 4 weken en in de 2 maanden daarna nog 2 aanvullende afspraken

Bij intensieve exposure-therapie volgt u precies dezelfde therapie als bij de standaardvariant, maar hebt u drie behandelafspraken per week. Bij deze intensieve exposure-therapie wisselen twee therapeuten elkaar af. Ook deze afspraken duren 90 minuten per keer.

Gefaseerde exposure-therapie

16 behandelingen in 16 weken

Bij de gefaseerde exposure-therapie krijgt u eerst acht afspraken van 60 minuten. In deze eerste fase van de behandeling werkt u aan het omgaan met uw emoties en relaties. U leert hoe u beter kunt omgaan met uw gevoelens en problemen. In de tweede fase hebt u acht afspraken van 90 minuten exposure-therapie. Deze acht afspraken exposure-therapie zijn hetzelfde als de standaard exposure-therapie (eens per week).

Voor wie

Mensen die zich aanmelden bij PsyQ en die PTSS hebben door misbruik of mishandeling in hun jeugd, komen in aanmerking voor behandeling in het IMPACT-onderzoek.

Waar

De behandelingen vinden plaats bij PsyQ, locatie Den Haag of locatie Rotterdam.

Wie werken er aan het IMPACT onderzoek


Het onderzoeksteam wordt geleid door twee promovendi van de Universiteit Leiden, onder begeleiding van (co)promotoren.

Procedure


Als u belangstelling hebt om aan de IMPACT-studie deel te nemen, neemt een onderzoeker een aantal interviews bij u af. Ook vult u vragenlijsten in. Op deze manier stellen we de diagnose vast, meten we de ernst van uw klachten en ontdekken we eventuele andere problemen. In totaal duurt deze eerste meting twee dagdelen. Na de eerste meting meten we gedurende de behandeling op vaste momenten de ernst van uw klachten. Deze volgende metingen zijn na 4 weken, na 8 weken, na 16 weken, na een half jaar en na een jaar.