Aanmelding verloopt via de normale procedure bij PsyQ.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers of een e-mail sturen naar
impactstudie@psyq.nl